Ontstaan & Statuten

De vereniging is opgericht op 12 november 1980 waarbij het werkgebied en de doelen op 7 juli 1993 zijn aangescherpt:

  • Het werkgebied van de vereniging omvat de buurt gelegen tussen en in de omgeving van de Parnassusweg en (het zuidelijk deel van) de Beethovenstraat in Amsterdam in de ruimste zin.
  • De vereniging heeft ten doel de bescherming en verbetering van het woon-, werk- en leefgenot en het milieu, waaronder begrepen de in en nabij het werkgebied aanwezige flora en fauna, welke doelen zijn door alle wettige middelen tracht te bereiken.

De volledige statuten kun je hier downloaden.