Bestuur

BESTUUR 2018

De vereniging kent een bestuur van 7 personen. In principe worden voor belangrijke en grote thema's commissies samengesteld met buurtbewoners waarbij altijd iemand van het bestuur vertegenwoordigd is. Wil je ons iets vragen of meedelen? Stuur gerust een e-mail aan bestuur@irenebuurt.nl

De belangrijkste dossiers en taakgebieden voor het jaar 2018 zijn verdeeld zoals hieronder aangegeven:

DAGELIJKS BESTUUR

Gery Mazeland

  • Voorzitter, Dossier Woongenot

Sjenka Tamse

  • Secretaris, Communicatie, Dossier Water

Dik van Mourik

  • Penningmeester, Dossier Groen

OVERIGE BESTUURSLEDEN

Harm van Gijssel

  • Dossier Parkeren

Caroline Beijdorff

  • Dossier Hinder, Dossier Erfpacht, Koepelorganisaties

Godfried Kinnegim

  • Dossier Parkeren

Jaap Weijers

  • Ledenwerving, Website, Communicatie