Nestkasten

In de Zuidas worden, vooral in de winter, regelmatig slechtvalken gezien. In 2008 is aan het ABN AMRO hoofdkantoor een nestkast voor deze vogels bevestigd. Bij een bezoek van stadsecoloog Martin Melchers aan de kast bleek dat er een aantal gebreken was. Deze zijn daarna verholpen. In 2013 hebben de valken voor het eerst gebroed. Op 6 mei 2013 werden vier jongen in de kast gezien. Op 14 mei zijn ze geringd. Reportage op AT5. Vanaf begin maart 2014 draait een webcam in de kast. Er zijn in 2014 vier jongen uit het ei gekropen. Klik hier voor live beelden van de webcam. Klik hier voor een collage van de beelden op YouTube. Op 2 maart 2017 is het eerste ei van het broedseizoen 2017 gelegd.

De Prinses Irenebuurt telt naast gewone mezenkasten verschillende kasten voor gierzwaluwen. Een holenduifpaartje
had van 2001 tot 2012 in de buurt een vaste nestkast. In 2003 is met geluidsbandjes getracht de gierzwaluwen voor de opgehangen nestkasten en nestpotten te interesseren. Tot nu toe nog zonder resultaat.

Op 21 januari 2004 zijn twee gierzwaluwneststenen ingemetseld in een dakopbouw in de Prinses Marijkestraat. Dit zijn de eerste ingebouwde neststenen in onze buurt.

nestpotwpijperstr.jpg
slechtvalkkastabn141109.jpg